top of page

Acerca de

Doanh nhân cao cấp

Executive presence
Xây dựng hình ảnh lãnh đạo

​Executive Presence - Xây dựng hình ảnh lãnh đạo

Through a series of structured creative recreational activities, PACA Vietnam introduced the best of contemporary theatre practice by exploring executive presence through communication, improvisation, vocal, listening and participatory drama techniques to work towards achieving a more creative state. These accessible exercises increase awareness of self value, articulate creative leadership, collaboration, empowerment and harness personal presence.

Thông qua một loạt các hoạt động giải trí sáng tạo có cấu trúc, PACA Việt Nam đã giới thiệu cách thực hành sân khấu đương đại tốt nhất bằng cách khám phá Hình ảnh lãnh đạo/CEO thông qua hình thức học tập trải nghiệm sân khấu như kịch ứng tác, thanh nhạc, thuyết trình, trang phục, nghi thức giao tiếp và các kỹ thuật sân khấu khác. Những bài tập dễ tiếp cận này giúp nâng cao nhận thức về giá trị bản thân, nói lên khả năng lãnh đạo sáng tạo, hợp tác, trao quyền và khai thác sự hiện diện của cá nhân.

​Giảng viên: Rebecca Crookshank  và cô Y-Nhu Nguyen 

​Liên hệ: contact@paca.vn hoặc gọi 08 6986 8390 để gặp nhân viên tư vấn. 

bottom of page