top of page
This service is not available, please contact for more information.

Khoá học: Chuyên nghiệp nơi công sở

ProYOU - Giao tiếp giỏi để thành công.

  • Ended
  • Upon requests

Giới thiệu

Khoá học Chuyên nghiệp nơi công sở này sẽ giúp bạn: - Tiếp cận bất kỳ tình huống xã hội hoặc tình huống nơi công sở với một sự tự tin và đĩnh đạc. - Hiểu và vận dụng phù hợp các nghi thức kinh doanh chuẩn quốc tế. - Tự tin và chủ động trong giao tiếp. Các môn học chính: 1. Văn hoá giao tiếp 2. Hình ảnh cá nhân 3. Nói chuyện trước tập thể 4. Ngôn ngữ giao tiếp (verbal & non-verbal) 5. Nghi thức dự tiệc 6. Kỹ năng networking 7. Quản lý mối quan hệ hiệu quả Location & Contact Details 0869868390 contact@paca.vn Online and Offline


Location & Contact Details

contact@paca.vn


bottom of page